Infodeal Employee Candidate Explicit Consent Text

INFODEAL İŞ ÇÖZÜMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ
INFODEAL Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu çerçevede işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar hususunda ayrıntılı şekilde bilgi sahibi oldum.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni
Şirketinize iş başvurusunda bulunmam esnasında; kendi isteğimle tarafınızla paylaştığım veya Şirketiniz tarafından talep edilen veya onayıma istinaden Şirketiniz tarafından toplanan, özgeçmiş veya iş başvuru formunda veya eklerinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerimin (sağlık raporu, kan grubu bilgisi, sağlık belgeleri, engellilik durumuna ait bilgiler, adli sicil kaydı, askerlik durumu, biyometrik veriler vb.) işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesini ve aynı amaçlarla yurt dışında yerleşik TicketNetwork Inc. Şirketi’ne ve bağlı şirketlerine aktarılmasını;
Yurtdışına Veri Aktarımı Hakkında Açık Rıza Metni

Şirketinize iş başvurusunda bulunmam esnasında, kendi isteğimle tarafınızla paylaştığım veya Şirketiniz tarafından talep edilen veya onayıma istinaden Şirketiniz tarafından toplanan, özgeçmiş veya iş başvuru formunda veya eklerinde yer alan kişisel verilerimin, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; e-mail sağlayıcılarının ve bulut hizmet sağlayıcılarının ve veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması, düzenleyici amaçlar ve hizmetleri sağlamak için makul biçimde gerekli ve amacına uygun olarak Google Universal Analytics, HubSpot, One Signal, Zendesk gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmesi, şirketlerin ve şahısların kullandıkları mail uzantılarının (Gmail, Yahoo, Hotmail, Yandex, Outlook vb.) yurtdışı uzantılı olmaları, veri depolama merkezlerinin yurtdışında kurulu olmaları nedenleri ile; ve ABD’de mukim TicketNetwork Inc. Şirketi’yle veya bağlı şirketlerine aktarılmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olması nedeniyle, bu çerçevede açık rızam dahilinde kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasını; açık rızam dahilinde kabul ediyorum.

Açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde ise KVKK’nun tarafıma tanımış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın bilincindeyim. Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.